Quyền sở hữu trí tuệ

Trong trường hợp có bất kỳ quan ngại hoặc khiếu nại nào về khả năng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng gửi email cho chúng tôi online@semir.com , xác định cụ thể các quyền bị cáo buộc bị vi phạm và (các) sản phẩm bị cáo buộc.